א-נ-י – א-ו-ה-ב-ת – א-ו-ת-ך

Wedding rings 3

א – הבת אותי בשקט בחדרי ליבך,
נ – קשרתי אליך ולמדתי לאהוב אותך,
י – דעתי שיום יבוא ואהיה איתך.

א – ולי חשבת שאין לנו סיכוי,
ו – למרות זאת התייחדנו אפילו כניסוי,
ה – ראת שאתה אוהב ובתוכי שררה אימה,
ב – לית ברירה שכחתי מהכאב של הפרידה,
ת – שאר איתי לנצח ללא שום אכזבה!

א – ילו ידעתי מההתחלה שאתה קיים,
ו – אם לא היית ניגש והיית נכלם,
ת – והו ובוהו היה מצוי בעולמי
ך – כה זה כשיש מזל ועכשיו אתה שליאהבת? אולי תאהב לקרוא גם...

anniversary
רעיון להצעת...
two red roses
אוהב/ת...
marriage jewelry
כתובת אש על...
bouquet of roses
יום הולדת רומנטי עם 26...