pink rose with water drops

ברכה ליום הנישואין – לאהוב

בעלי! שנה עברה לה מי היה מאמין? שנה מאז הפכנו לבעל ואישה, שנה מאז נשבענו לאהוב לעולם. זו הייתה שנה נפלאה, שנה של אהבה מטורפת, שנה של ביחד, של התרגשות וניצוצות. שנה של הצלחות והתחלות חדשות. תדע בעלי, שאין מאושרת ממני כשאתה איתי. אני...